hjem/homer

Traveling Alone

16.01.2015 - 24.05.2015

Don't ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody.
- Holden Caulfield in J.D. Salinger’s Catcher in the Rye -

Tre ganger Idéfikserverksted for barn 3-6 år

15.02.2015 - 12.04.2015

Velkommen til kunstverksted for de aller minste!

 

Skriv om kunst!

18.04.2015 - 19.04.2015

I forbindelse med utstillingen Traveling Alone inviterer Tromsø Kunstforening til to dagers skriveverksted for folk mellom 16 – 20 år! Liker du å skrive? Da er dette muligheten til å forsøke seg frem til hva som er en god tekst om kunst. Du vil også få kunnskap om hvordan tekster om kunst er en sentral del av billedkunstverdenen! Kanskje får du også teksten din publisert i utstillingskatalogen!

AKTUELT

Om ytringsfriheten

Heldige som får stille ut?

Det trengs et avtaleverk mellom kunstnere, statlige og lokale myndigheter som regulerer utstillingshonorarer.

Opprop: Redd Kurant! Redd Small Projects

Tromsø Kunstforening har sammen med Kunstadademiet og Nordnorsk Kunstmuseum skrevet et støttebrev for Kurant.

New book: Beauty and Truth

Nordic-Baltic Artist in Residence: Sara Riel

Kunstneren Sara Riel kommer til Tromsø i november som del av prosjektet Nordisk-Baltisk A-i-R program og vårt samarbeid med Spesial Nord.

Nordisk-Baltisk A-i-R er et samarbeid med Troms fylkeskultursenter, med støtte fra Troms fylkeskommune og Kulturkontakt Nord.

Fredagsbrev (X) på en lørdag I: Støtte til Kulturen

Intendant Leif Magne Tangen om kultur og penger. og TKF sin fremtid.

http://bit.ly/fredagsbrevX

Fredagsbrev XI: SJAKK

TKFs fredagsbrev, i dag om sjakk. Ført i pennen av Leif Magne Tangen.
HER

Essay: What´s life anyway? av Hanne Gudrun Gulljord

Kurator for What's life anyway? - Hanne Gudrun Gulljord - har skrevet et essay om utstillingen. her er det:

Til støtte for Kunsthall Stavanger

Tromsø Kunstforening ved Intendant Leif Magne Tangen og kurator Hanne Gudrun Gulljord har sammen med Kristiansand Kunsthall ved Kunstnerisk leder Cecilie Nissen initiert og medforfattet et opprop til støtte for Kunsthall Stavanger.
om du vil ha mer info kan du gjerne besøke
supportsiden på facebook.

Vi leier ut lokaler til arrangementer

Tromsø Kunstforening leier ut lokaler både oppe og nede i kafé EKA til møter, konferanser, selskap, bryllup med mer.
Last ned vår utleiebrosjyre og les mer her