hjem/homer

Essay: What´s life anyway? av Hanne Gudrun Gulljord

Kurator for What's life anyway? - Hanne Gudrun Gulljord - har skrevet et essay om utstillingen. her er det:

What´s life anyway?
Essay
Hanne Gudrun Gulljord

Da jeg for litt siden så den seneste filmatiseringen av The Great Gatsby hang jeg meg fullstendig opp i et utsagn av karakteren Nick Carraway: «I was within and without, simultaneously enchanted and repelled by the inexhaustible variety of life.» Sitatet er hentet fra en fortelling som utspiller seg tidlig i forrige århundre. Men det slo meg at det er vel så - om ikke mer - treffende om starten på vårt eget, her og nå. Tilværelsens utrettelige variasjoner er både fortryllende og kvalmende på samme tid. Kanskje særlig gjelder dette den mengden informasjon vi forventes å forholde oss til daglig. Mellom iDitt og iDatt beveger man seg hele tiden utenfor noe, og innenfor noe annet, på samme tid.

Så hva gjør den konstante tilstanden av utenfor og innenfor med kunstopplevelsen? For en kurator som er opptatt av kunstens plass i en større samfunnskontekst er ikke dette bare et spørsmål om hvordan kunstnere forholder seg til samtidens problemstillinger. Vel så viktig er alt det som skjer i møtet mellom verk og betrakter, og ikke minst hva kunstpublikummet tar med seg ut av gallerirommet, ut av institusjonen, og inn i møtet med informasjonsflommen der ute.

What`s life anyway? er tittelen på utstillingen, men og på et verk av Pekka Jyhlä. Det består av en vegg med speil som forvrenger bildet, slike man gjerne finner på tivoli, til både fryd og forargelse. Foran speilene står en utstoppet gris og betraker speilbildet. Ser den på seg selv, oss eller noe annet? I Tromsø Kunstforening har dette verket fått plass i den store vindussalen i andre etasje. Det innebærer at byen utenfor vinduene i vår opphøyede nyklassisistiske museumsbygning får speile seg i kunsten her inne. Som publikummer plasseres man midt i mellom. Man tilhører verden der ute, men sammen med grisen er man og en del av verket her inne.

Å være innenfor og utenfor på samme tid er karakteristisk for det kuratoriske arbeidet som ligger til grunn for utstillingen. What´s Life Anyway? er av en annen karakter enn de utstillingene man vanligvis ser i Tromsø Kunstforening. Verkene er hentet fra samlingen til Rovaniemi Kunstmuseum. Siden Tromsø Kunstforening ikke er en samlingsbasert institusjon, jobber vi vanligvis tett med én eller flere kunstnere frem mot en utstilling, og de prosjekter og verk vi presenterer er ofte nyproduksjoner. Denne gangen er det altså en etablert kunstsamling som er utgangspunktet, og det betyr samtidig at man i rollen som kurator forholder seg til kunstverk som er blitt valgt ut etter allerede virksomme kriterier. Man står således utenfor, med blikket til en utenforstående, til dels også uten kjennskap til alle de eksisterende lokale eller interne konvensjoner som har hatt innvirkning på disse kriteriene. Samtidig er det internasjonale billedkunstfeltet en forholdsmessig liten verden, og svært mange tradisjoner og referansepunkter er de samme, uansett land eller verdensdel. Et av de grunnleggende premissene ved Rovaniemi er at museet utelukkende samler finsk kunst. Et annet er at samlingen har fått utvikle seg over flere tiår, og at den stadig vokser. Det har heller ikke vært hyppige utskiftninger i innkjøpskomiteen, og dette har bidratt til en stor grad av faglig kontinuitet.

Ifølge kunstkritiker Otso Kantokorp har samlingen derfor en særlig respektert posisjon hos finske kunstnere. Den representerer et godt tverrsnitt av finsk billedkunst fra 1940-tallet og frem til i dag og er kjent for å holde høy kvalitet. Siden begynnelsen har man vært flinke til tidlig å sikre seg viktige verk fra sentrale kunstnere. Det kanskje mest interessante er imidlertid hvordan Leena Peltola, tidligere leder for innkjøpskomiteen, har skrevet at kunstverkene som ble innkjøpt til samlingen måtte «make the heart tremble.» Denne kuratoriske tilnærmingen til den kunsten samlingen består av kan sammenlignes med den man har til en stor gruppeutstilling. Man starter med en ambisjon om å skaffe seg mest mulig oversikt, men når man etter hvert begynner å få en følelse for hva det hele handler om, foregår utvalget gjerne på et mer intuitivt nivå. Eller for å si det med ordene til Jukka Mäkelä, kunstfaglig rådgiver for samlingen: «You first have to find the experience, and only afterwards do you talk about its effects.»

I boken What do pictures want? The Lives and Loves of images skriver W.J.T Mitchell om bilder og kunst som handlende aktører. Kunstneren Kari Cavén har på sin side uttalt: «I don't have ideas of my own - not really. They come with the objects.» Cavén snakker her om funnet materiale han bruker i sine verk, men prinsippet om å betrakte (kunst)objektenes iboende egenskaper som noe livaktig er grunnleggende for de begge. Mitchell hevder at kunst har en affektiv og en sosial funksjon, og at den ytterste konsekvensen av dette er at både bilder og kunstverk kan fremstå som levende. Bilder fascinerer oss, de påvirker følelser og fantasier, og de kan vekke begjær hos betrakteren. Dermed kan man hevde at de også oppfordrer til handling, og slik inntar de en sosial rolle. Med samme syn på kunstverket som handlende agent har Mäkelä og uttalt at et kunstverk må «make itself felt.»

Kunsthistorikeren Norman Bryson har skrevet en omtale av boken der han anerkjenner Mitchells ståsted som en seriøs utfordring til forståelsen av at bilder/ kunstverk kun består av tegn i semiotisk forstand. Dermed utfordrer Mitchell og tanken om at bilder/ kunstverk utelukkende krever tolkning eller analyse. Spørsmålene som reises innenfor kunsthistoriefaget dreier seg tradisjonelt om hvilken mening som ligger i bilder eller kunstverk, hvordan bilder er meningsbærere og hvordan man kan man forstå disse betydningene. Bryson påpeker at Mitchell ved å flytte fokuset fra betydningsinnhold og symboler over på begjær og liv samtidig flytter fokuset over på de relasjoner vi har til bilder. Slik dreies fokuset i retning av de sosiale konstruksjonene kunstverkene, kuratoren og publikum er en del av. Bryson går så langt som å hevde at paradigmet i faget kan være i bevegelse, og at et vel så viktig spørsmål nå er hvilken handling et kunstverk kan lede til.

Hvilket bringer meg tilbake til grisen, betrakteren og byen som speiler seg i Jyhläs What´s Life Anyway? Når man befinner seg der, mellom kunsten og verden utenfor, krever omgivelsene at man er tilstede i de begge. Speilenes manipulasjon av omgivelsene er fortryllende og kvalmende på samme tid. Mulighetene som oppstår innenfor dette handlingsrommet er uutømmelige.
---------

Fakta om samlingen:
Jenny og Anti Wihuri stiftelsens samling ble donert til Rovaniemi kommune i 1983. Da bestod den av omkring 500 verk, men stiftelsens arbeid til støtte for finsk billedkunst strekker seg tilbake til 1950-tallet. Tre år etter donasjonen åpnet Rovaniemi Kunstmuseum, og samlingen har siden da vokst betydelig til omkring 3000 verk. Samlingen består av maleri, skulptur, grafikk, fotografier, installasjoner og video.

I dag er finner man Rovaniemi Kunstmuseum i kulturhuset Korundi som stod ferdig i 2011. Det huser også konsertsal og Lapland symfoniorkester. På billedkunstfeltet har museet, stiftelsen og Universitetet i Lapland samarbeid av ulik karakter, blant annet offentlige kunstprosjekter, kunstnerresidensprogram og ett professorat ved universitetet.

Den fullstendige katalogen til Wihuri samlingen er tilgjengelig for almenheten på nettsiden til museet. Vårt utvalg til What´s Life Anyway?... er gjort blant verk med opprinnelse i perioden 1996-2011. Dette utgangspunktet knytter utstillingen konseptuelt til Tromsø Kunstforenings praksis med å vise nålevende, aktive kunstnere.

AKTUELT

Siste omvisning i «Fortell verden om oss»

Søndag 24. januar, kl 1500, hos Tromsø Kunstforening.

Samtale med fotograf Rune Eraker

Rune Eraker i samtale med Leif Magne Tangen, intendant i Tromsø Kunstforening. Streamet.

kohort-vennlig omvisning - gratis!

Grunnet økt smittefare her i Tromsø ønsker TKF å tilby gratis omvisning for deg og din kohort.

Folkemøte om Kunstens Hus

Søndag 13. september kl 13:00 - 16:00

Tromsø Kunstforening's team would like to express its support and bring attention to the goal of our colleagues at Lo schermo dell arte Associazione Culturale in Italy

Årsmøte 2020 - Nå med sakspapirer (datert 21.05)

Årets årsmøte blir gjennomført digitalt torsdag 28. mai kl. 1800–2000.

Sammen kan vi klare dette

OPEN CALL FOR LOKALE KUNSTNERE

Lyst til å ha et residency + delta på utstilling hos TKF?

Kunstnersamtale med festivalkunstner Anouk De Clercq + boklansering av "Where is Cinema?"

8. februar kl. 15–16 ønsker vi å invitere vårt publikum til et todelt arrangement med årets festivalutstiller Anouk De Clercq; en samtale om hennes kunstnerskap + bokslipp av hennes nye bok «Where is cinema?»

SEMINAR OM KOMPLEKSITET, ANNERLEDESHET OG FORANDRING

Lørdag 1. februar kl. 1500–1900.
Av 70°N arkitektur og Tromsø kunstforening i samarbeid med Nord-Norges arkitektforening (NAF)

Årets første folkekjøkken

Torsdag 30. januar kl. 1700–2000.

Ekstraordinært årsmøte onsdag 15. januar kl. 1700

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i Tromsø kunstforening.
Dato: onsdag 15. januar, kl. 1700–1800.
Sakspapirer blir tilgjengelige onsdag 8. januar.

Finissage og artist talk avlyst grunnet flystreik

VI må dessverre avlyse to arrangementer:
28. april: finissage for utstillingen Erotics of Counter-Prospecting

30. april: artists talk med Anouk De Clercq.
Vi beklager dette.

Kritikk av utstillingen Erotics of Counter-Prospecting

«The works open a space for a sensual connection with nature. As I move through the gallery, Susan Sontag’s famous words in Against Interpretation (1964) keep coming back to me: “In place of a hermeneutics we need an erotics of art.”»

I dag (tirsdag 23. april): omvisning og årsmøte

Omvisning kl. 1600 - med kurator Leif Magne Tangen
Årsmøte kl. 1800
Alle <3-lig vekommen

Sakspapirer - Årsmøte 2019

Velkommen til Årsmøte i Tromsø kunstforening.
Dato: 23. april, kl. 1800–2000
. Sakspapirer er nå tilgjengelige.

Stipender og priser til kunstnere tilknyttet TKF

Flere kunstnere som har stillt ut hos TKF har mottat stipender og vunnet priser i uken som gikk. Av disse vises for tiden arbeider av Tanya Busse, Emilija Skarnulyte og Ørjan Amundsen hos TKF.

Kystens dag hos kunstforeninga

Lørdag 17. november 11–16. Foredrag, musikk og fisk.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, pga. begrenset plass anbefales tidlig oppmøte.
Bruk gjerne facebook for å melde interesse:
https://www.facebook.com/events/329150727903733/

Balkong Tromsø: slipp av kunstnerlisten

Bli med på slipp av kunstnerlisten, hos Storgata Camping, fredag 16. november kl. 1800.

Ønsker du å være vert for Balkong?

Utstillingsoversikt for Samarbeid 1993–2018

Her kan du laste ned PDF-versjonen av utstillingsoversikten for Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm Samarbeid 1993–2018.

Vi ror til Tromsø

Reiserute SAMARBEID (Sørfinnset–Sørsjetéen)

Første rapport om Kunsthaller

Telemarksforsking har på oppdrag av Kunsthallene i Norge utarbeidet en rapport som presenterer kunsthallene og deres plass i det norske kunstfeltet.

Kunstner på gjesteopphold: Jaanus Samma

Tallinn based artist Jaanus Samma (b. 1982) is currently visiting Tromsø Kunstforening as part of the Nordic-Baltic A-i-R artist in residency program.

Følg installeringen av Objet Perdu

Hvis du følger TKF (@tromsokunstforening) https://www.instagram.com/tromsokunstforening/ på instagram kan du se hvordan utstillingen tar form

Foredrag av kurator Regine Ehleiter

Interessert i hvordan samtidskunst kan vises utenfor de vanlige visningsrommene? Foredraget «Printed Exhibitions: Expanding the Terms of Display» tar for seg hvordan dette kan gjøres.

--
Facebook-eventside

Anu Vahtra på kunstneropphold i Tromsø i januar.

Et av årets første hendelser for TKF er et kunstneropphold av Anu Vahtra, en Tallinn-basert kunstner, utgiver og bokhandler. Oppholdet er en del av Nordic-Baltic AiR, støttet av Kulturkontakt Nord gjennom deres 'Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture-program' og Troms Fylkeskommune.

Et gjennombrudd for kunsthaller og større kunstforeninger | Kunsthallene i Norge

I forslaget til kulturbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 5,5 millioner kroner til kunsthaller og større kunstforeninger. Dette for å styrke kunstnerøkonomien og satse på de mellomstore institusjonene og formidlingen av visuell kunst i hele landet.

Fredagsbrev (XI) på en tirsdagskveld

Seneste utgave av kunstforum.as lå i postboksen til Tromsø Kunstforening (TKF) i dag. Jeg har ikke rukket å lese hele bladet, men det jeg har hatt tid til å lese igjennom er verdt tiden. Forsiden viser en post-it-lapp som sier "show me the money". Gjesteredaktør er Gjertrud Steinvåg og i innholdsfortegnelsen kan en lese titler som "Hvem skal betale for kunsten?" og "Kunst som levebrød" m.fl.

Tromsø Kunstforening 1924–1974 av Nils A. Ytreberg

Utdrag av Tromsø Bys Historie av Nils A. Ytreberg. Samlet i et kompendium av TKFs styre i anledning foreningens 50-årsjubileum.

Om ytringsfriheten

TKF Julefest 2014:-) fingermat, dokumtarfilm, performance, DJ. GØY!

Heldige som får stille ut?

Det trengs et avtaleverk mellom kunstnere, statlige og lokale myndigheter som regulerer utstillingshonorarer.

Opprop: Redd Kurant! Redd Small Projects

Tromsø Kunstforening har sammen med Kunstadademiet og Nordnorsk Kunstmuseum skrevet et støttebrev for Kurant.

HIGH -NORTH artist in residence: Terry Smith

Terry Smith gjester Tromsø Kunstforening i oktober som del av prosjektet HIGH-NORTH

New book: Beauty and Truth

Naturvernforbundet Troms' 100-årsdag markeres i Tromsø Kunstforening

Det er med glede vi ønsker Naturvernforbundet velkommen når de lørdag 18. oktober markerer sitt 100-årsjubileum hos oss.

Naturvernforbundet Troms' historie startet nettopp i bygningen hvor Tromsø Kunstforening holder til i i dag. På lørdag mellom kl 12 og 16 serverer de et spennende og brennaktuelt program med ulike foredragsholdere. Arrangementet har gratis inngang. Se det fullstendige programmet og les mer her og her.


Nordic-Baltic Artist in Residence: Sara Riel

Kunstneren Sara Riel kommer til Tromsø i november som del av prosjektet Nordisk-Baltisk A-i-R program og vårt samarbeid med Spesial Nord.

Nordisk-Baltisk A-i-R er et samarbeid med Troms fylkeskultursenter, med støtte fra Troms fylkeskommune og Kulturkontakt Nord.

Debate : Why Russia?

The Insomnia Festival presents this year’s debate to continue the tradition of asking questions more than taking a stand. This year Insomnia asks Why Russia?

Fredagsbrev (X) på en lørdag I: Støtte til Kulturen

Intendant Leif Magne Tangen om kultur og penger. og TKF sin fremtid.

http://bit.ly/fredagsbrevX

Fredagsbrev XI: SJAKK

TKFs fredagsbrev, i dag om sjakk. Ført i pennen av Leif Magne Tangen.
HER

SJAKK OL: IDA LORENTZEN - Performance

Ida Lorentzen er ikke bare en fantastisk kunstner hun er også sjakkspiller. Under Sjakk-OL forener hun sitt virke som kunstner med sin lidenskap for sjakk. Lorentzen skal spille seks kamper mot publikum. Hvis hun taper en kamp gir hun bort et håndkolorert grafisk trykk. Du må melde deg på her for å få muligheten til å spille mot Lorentzen, vi tar nærmere kontakt med de utvalgte motstanderene.

LES MER OG PÅMELDING HER!

Essay: What´s life anyway? av Hanne Gudrun Gulljord

Kurator for What's life anyway? - Hanne Gudrun Gulljord - har skrevet et essay om utstillingen. her er det:

Til støtte for Kunsthall Stavanger

Tromsø Kunstforening ved Intendant Leif Magne Tangen og kurator Hanne Gudrun Gulljord har sammen med Kristiansand Kunsthall ved Kunstnerisk leder Cecilie Nissen initiert og medforfattet et opprop til støtte for Kunsthall Stavanger.
om du vil ha mer info kan du gjerne besøke
supportsiden på facebook.

Kransenedleggelse ved kunstneren Lorentz Norbergs grav 17. mai

Kunstmiljøet i Tromsø holder tradisjonen i hevd.
Vi ønsker alle til lykke med nasjonaldagen og grunnlovsjubileet!

Foredrag av Ilya Budraitskis: When museums strike back?

Torsdag 15. mai kl. 15:00
Muségata 2, i det store galleriet i første etasje.

Vi inviterer vi til foredrag av den russiske kunstneren, teoretikeren og historikeren Ilya Budraitskis.

Vi gjør oppmerksom på at foredraget vil være på engelsk, og finner sted etter programslippen og før årsmøtet

Velkommen!

Foredraget er organisert i samarbeid mellom Tromsø Kunstforening, Troms Fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune.

NY INTENDANT FOR TROMSØ KUNSTFORENING

Det er med stor glede vi offentliggjør at Leif Magne Tangen er ansatt som Intendant i Tromsø kunstforening. Tangen tiltrer i fireårig åremål fra mai 2014, og overtar etter Svein I. Pedersen som har ledet kunstforeningen siden 2008.

Aileen Campbell - Kunstnerpresentasjon og performance

15.desember kl ...

HIGH-NORTH Artist in Residence

Kunstneren Aileen Campbell gester Tromsø fra oktober til januar i regi av det internasjonale utvekslingsprogrammet HIGH-NORTH Artist in Residence.


Kunstnerpresentasjon med HIGH-NORTH kunstner Aileen Campbell

Aileen Campbell presenterer sitt arbeid som kunstner på Tromsø Kunstakademi torsdag 24. oktober kl 15.00

Uten Ramme - Nye Rom: boklansering

I etterkant av Uten Ramme - Nye Rom, gis det nå ut en bok som dokumenterer prosjektet. Lanseringen er i Tromsø Kunstforening, når???

RE-ALIGNED ART

RE-ALIGNED er et omfattende, tematisk prosjekt som omfatter utstillinger, konferanser, gjesteatelieropphold for kunstnere, workshops og publikasjoner.

Kransenedleggelse på kunstneren Lorentz Norbergs grav 17. mai

Tradisjonen tro arrangerer Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø Kunstforening og Kunstakademiet i Tromsø kransenedleggelse på kunstneren Lorentz Norbergs grav 17. mai. Fremmøte kl. 09.00 ved gravlunden, inngang fra Kirkegårsdvegen.

Siste uke med "Sun to Tromsø"!

Snart må vi ta farvel med den vakre sol-skulpturen "Sun to Tromsø" av Istad/Pacini.

Tromsø Kunstforening søker ny medarbeider

Tromsø Kunstforening søker medarbeider i 100% stilling i ett års engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingens hovedoppgaver ligger innenfor formidling og utstillingskoordinering. Les hele utlysningsteksten her

Sun to Tromsø - nyhetsinnslag på NRK Nordnytt


Petroleumsutvikling og samfunnsansvar i Nord-Norge


INSOMNIA INVITERER TIL DEBATT!

Torsdag 25.oktober kl 14.00 - 16.00
i Tromsø Kunstforening

Do The Bathysphere. The ocean as musical metaphor, av anne Hilde Neset


I samarbeid med Insomniafestivalen for elektronisk musikk har Tromsø Kunstforening en rekke arrangementer. Tirsdag 23.10 kl 18.00 vil Anne Hilde Neset holde et foredrag om undervannsopptak.

Sjøfugldisko

Vi gjør programmet komplett i morgen kveld: i tillegg til åpningen av Soundscape Røst for Insomnia og konsert med WeDoMagic varter dj Lunchbox opp med real sjøfugldisko utover kvelden. Ta med dansesko og et par fjær!

Videointervju med Svein Flygari Johansen

Chto delat?

Velkommen til presentasjon av det russiske kunstnerkollektivet Chto delat?
Torsdag 6. September kl 18.00 - 19.30

Det er fri entré og Café des Beaux-Arts holder åpent 30 minutter før og etter presentasjonen.

Kurator Michele Widerøe forteller om Små Spor

Førstkommende lørdag, 28. juli kl 12.00 vil kurator Michele Widerøe fortelle om sitt prosjekt Små Spor, som vises i Tromsø Kunstforening denne sommeren.

Besøk vår Infolounge

I Infoloungen finner du håndplukkede bøker og magasiner om samtidskunst som kan leses i en komfortabel chesterfielsdsalong. Vi har også publikasjoner, presseklipp og videointervju for de som ønsker å vite mer om våre aktuelle utstillinger.

Høstens program er klart!

Tromsø Kunstforening har gleden av å presentere høstens program, som består av fire kunstutstillinger, hvorav to er helt nye produksjoner. I løpet av høsten kan vi også tilby publikum flere konserter, både i samarbeid med Ny Musikk Tromsø, Insomniafestivalen og Musikkonservatoriet. Vi lanserer også to nye publikasjoner basert på utstillinger som har vært produsert i regi av Kunstforeningen, nærmere dato vil bli annonsert på denne websiden.

Kransenedleggelse på Lorentz Norbergs grav 17. mai


I anledning nasjonaldagen holder vi stengt, men i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum, og Kunstakademiet vil Tromsø Kunstforening legge en krans på kunstneren Lorentz Norbergs grav.

Fremmøte kl. 09.00 ved gravlunden, inngang fra Kirkegårsdvegen.

Artist talk med Marjetica Potrc 14. mai kl 18.00


Kunstakademiet i Tromsø og Tromsø Kunstforening ønsker velkommen til artist talk med den internasjonalt anerkjente og prisede slovenske kunstneren og arkitekten Marjetica Potrc. Temaet for forelesningen vil være hennes kunst- /arkitekturprosjekt Dry Toilet (Caracas, 1993)

Snakk for deg sjøl

Snakk for deg sjøl er et kunst- og skriveprosjekt for ungdom.

Ulike 8. klasser i Tromsø har i regi av Den kulturelle skolesekken fått delta på skriveverksted. Her har elevene skrevet dialoger, og disse dialogene presenteres som en forestilling på Tromsø Kunstforening torsdag 12. april kl 18.00.

På gjesteatelieret i mars: Jonas Liveröd

Etter invitasjon fra Tromsø Kunstforening, er Jonas Liverød gjesteatelierkunstner ved Tromskysten kultursenter i mars 2012.

KontAk-festivalen 2012

2. og 3. mars arrangeres KontAk-festivalen for sjette gang. KontAk er en akustisk samtidsmusikkfestival som arrangeres i Tromsø. Festivalene så langt må kunne sies å ha vært en ubetinget kunstnerisk suksess, og både artister, arrangører og publikum har uttrykt stor begeistring for festivalens dogmatiske tilnærming til akustisk musikk.

Café des Beaux-Arts


Det kan være godt med en liten pause etter å ha sett utstillingene i kunstforeningen. Café des Beaux-Arts kan tilby espressobasert kaffe, franske lunsjer som quiche eller salat, og deilige franske kaker.

UTLYSNING KUNSTPROSJEKT: PolArt 2013

Husk at søknadsfristen er onsdag 29. februar!

PolArt 2012

Kunstnerne forteller om hvordan det har vært å være med på forskningstokt i Arktis, og om utstillingen. Filmet og redigert av Frank Ludvigsen

DA MARKEDSARBEID BLE KUNST

I forbindelse med russemarkedet som åpner torsdag neste uke er det gjennomført en markedsundersøkelse i regi av Bedriftskompetanse.

TIRSDAG 29.11 KL 20.00: KURATORENS ROLLE(R) – UTSIKTER OG UTFORDRINGER

Velkommen til Museologisk salong på Tromsø Kunstforening!

Tidligere i høst kom nyheten om at Tromsø Kunstforening får støtte av Troms fylkeskommune (Rup-midler) til et prosjekt med mål å etablere Tromsø Kunsthall. På mange områder fungerer allerede Tromsø Kunstforening som en kunsthall, men navneendringen manifesterer likevel endrede måter å arbeide med, formidle og tenke om kunst på. Museologisk Salong ønsker denne gang å ta utgangspunkt i prosessen Tromsø Kunstforening er inne i.

Atlas Movie

Opplesning av Nahoko Kudos verk Uplink, lest av Joshua Hanger. Filmet og redigert av Frank Ludvigsen.

High North AiR Cluster Gathering, Tromsø kunstforening 25.11. 2011Helga-Marie Nordby, instituttleder/director Tromsø kunstakademi/Academy of Contemporary Art: Utgangspunktet for relasjonell kunstutvikling (In Norwegian)

Velkommen til kunstnersamtale med Patrick Huse


Søndag 28. august kl 14.00

vil Patrick Huse og kunstforeningens intendant Svein Ingvoll Pedersen ha en offentlig samtale i utstillingen "Northern Imaginary 3rd Part".

Fri entré

Rundtur i Snapshots of Tourism

Film av bachelorutstillingen No Problem

Om du ikke har muligheten til å besøke Tromsø Kunstforening, kan du likevel få et inntrykk av årets bachelorutstilling fra Kunstakademiet i Tromsø. Her er en film av Frank Ludvigsen som viser de fleste verkene i utstillingen:

MASTERFOREDRAG: ESTETIKK OG FUNKSJONALITET – PETER OPSVIK

Tirsdag 3. mai kl 18.00 presenterer Michele Widerøe sitt mastergradsprosjekt ”Forskjønnet ergonomi. Estetikk og funksjonalitet i Peter Opsviks stoldesign.” Dette er det femte foredraget i foredragsrekken der uteksaminerte Mastere fra Kunstvitenskap ved Universitetet i Tromsø presenterer sine ferdige masterprosjekter. Widerøe presenterer oss for sin avhandling om den velkjente møbelformgiveren og industridesigneren Peter Opsvik (1939-), der hun tar for seg to sentrale faktorer ved hans møbeldesign – form og funksjon.

Nordisk!

Lørdag 30. april kl. 14.00 byr lærere på musikklinjen ved Kongsbakken videregående skole på musikk av Jean Sibelius, Johan Svendsen, Ole Bull, Arne Nordheim, Gunnar de Frumerie og Ketil Vea. Medvirkende ved konserten er Sissel Jacobsen (sang), Kristin Indal (klaver), Anders Melhus (fiolin) og Jens Christian Kloster (trombone). Fri entré.

Masterforedrag: Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter, 1952 – 1967

Tirsdag 5. april kl 18.00 vil Sissel Dybvik presentere sitt mastergradsprosjekt «Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter, 1952 – 1967» i Tromsø Kunstforening.

Frozen Heart / Freeze In Hell - The Seminar

I forbindelse med utstillingen ICEPLOITATION holdes seminaret "Frozen Heart / Freeze In Hell - The Seminar" på Tromsø Kunstforening fredag 8. april kl 18:00

Kunstnerne bak utstillingen har invitert fem inspirerende foredragsholdere, og i tillegg blir det filmklipp, musikk og forfriskninger!

ICEPLOITATION - filmprogram lørdag 26. mars kl 17:00

Kurator Madeleine Bernstorff vil vise et utvalg kortfilmer, filmklipp og andre kuriosa i forbindelse med utstillingen ICEPLOITATION.

Filmprogrammet vises i Tromsø Kunstforening lørdag 26. mars fra kl 17:00, det er gratis og åpent for alle.

Spireboks - et foredrag av Tom Lien

2011 er arkitekturens år, og i den forbindelse arrangerer Nord-Norges Arkitektforening foredrag og arrangementer.

Mandag 21. mars kl 19:00 holder Tom Lien, som er eier av en økologisk urtegård på Samuelsberg, et foredrag om nytteplanter, drivhus og kompostering.

UTLYSNING KUNSTPROSJEKT: PolArt 2012

• Forskningstokt i nordishavet sommeren 2011
• Gjesteatelieropphold i Tromsø
• Utstilling i Tromsø Kunstforening januar 2012

Metal Trains

Lørdag 12. februar kl. 15.00 vil strykerkvartetten ARCTIMUS og gjesteopptreder Svante Henryson holde en spennende, modernistisk intimkonsert i Tromsø Kunstforening.
Fri entré!

Møt festivalutstilleren Sigurður Guðjónsson

Torsdag 20. januar kl 18.00 arrangerer Tromsø Kunstforening et kunstnermøte med islandske Sigurður Guðjónsson, som er kunstforeningens festivalutstiller under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF)

Schumannaften torsdag 2. desember kl 19.00

I anledning Robert Schumanns 200-årsjubileum i år, vil studenter fra Musikkonservatoriet holde en konsert i Kunstforeningen.

NRK's Nasjonalgalleriet elsker utstillingen UTEN RAMME; NYE ROM!

Utstillingen står til og med 19. desember!

Kunstnersamtale med Sara Wallgren onsdag 10.11 kl 18.00

Velkommen til kunstnersamtale med den unge svenske kunstneren Sara Wallgren på Tromsø Kunstforening.
Hun deltar for tiden som første nordiske kunstner i Kulturkontakt Nords residencyprogram ved Troms Fylkeskultursenters gjesteatelier.

Videointervju med Per Martinsen

Per Martinsen om Earthbound – Surfing the Apocalypse-prosjektet og utstillingen i Tromsø Kunstforening

Utlysning til Tromsø-baserte kunstnere FRIST 1. NOV

Kunstakademiet i Tromsø og Tromsø Kunstforening gjennomfører et prosjekt med utgangspunkt i arkiver med oppstart høsten 2010. Prosjektet ledes av den tyske kuratoren Madeleine Bernstorff i samarbeid med kunstner Kristin Tårnesvik.

Delta i Bill Drummonds performance lørdag 23. oktober

Video fra åpningen av Earthbound – Surfing the Apocalypse

Seminar om Iver Jåks på Nasjonalmuséet!

I forbindelse med at utstillingen "Hommage á Iver Jåks" åpner på Oslo Kunstforening 9. oktober, holdes et kjempeinteressant seminar som er kalt "Iver Jåks: En internasjonal kunstner fra Nattvann" samme dag.

Grafikksalg og bibliotek

I rommet til høyre for foajéen, i det vi kaller Det Røde Rommet, har vi nå montert et utvalg av grafikk fra vårt lager som er til salgs til hyggelige priser.

Tromsø Kunstforening er blitt tildelt kr 80.000,- fra DnB NORs gavefond!

Pengene skal brukes til en lekeskulptur i parken utenfor Kunstforeningen. Vi ønsker at lekeskulpturen skal være tilgjengelig for byens befolkning, året rundt og døgnet rundt. På denne måten håper vi at den flotte parken foran Kunstforeningen blir mer enn et sted man bare går gjennom, men en del av byens aktive uterom.

Kulturrådet gir 790.000 til samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Kunstforening og SKINN.

Grafikksalg

Vi har funnet fram et stort utvalg grafikk fra vårt kommisjonslager.

Utlysning kunstprosjekt

• Forskningstokt i nordishavet
• Gjesteatelieropphold i Tromsø
• Utstilling på Tromsø Kunstforening

For fjerde gang inviterer vi fire unge kunstnere til deltakelse i PolArt, et helt spesielt samarbeid mellom forskernettverket Arctos, Troms Fylkeskultursenter og Tromsø Kunstforening. Prosjektet gir inntil fire kunstnere mulighet til å delta på forskningstokt som Norsk polarinstitutt gjennomfører i Arktis. PolArt legger til rette for interessante møter mellom forskere og kunstnere, og vil gi deltakende kunstnere unike erfaringer og naturopplevelser.

Ytreberg-samlingen overføres fra Tromsø Kunstforening til Nordnorsk Kunstmuseum


Tromsø Kunstforening deponerer i alt 18 verker fra den såkalte Ytreberg-samlingen i Nordnorsk Kunstmuseum.

Interessert i Street Art?

Ønsker du å lære hvordan du utformer egne pieces?

Gatekunstprosjektet Bit holder workshop på Kunstforeninga den 11. og 12. februar 2010.

Kritikersalong 18. februar: Nord-Norge – en kritikerfri sone?

Norsk kritikerlag, kunstseksjonen, inviterer til Kritikersalong i Tromsø Kunstforening. Kritikerlaget arrangerer flere ganger i året åpne møter om aktuelle temaer. Denne gangen om kunstkritikkens status, vilkår og muligheter i Tromsø og Nord-Norge.

Statssekretær Roger Solheim åpner festivalutstillingen

Roger Solheim, statssekretær i Kulturdepartementet vil foreta den offisielle åpningen av festivalutstillingen med Annika Larsson og Pol Art 2010. Utstillingene åpner fredag 22. januar kl 19.00. Velkommen!

Møt festivalkunstneren Annika Larsson

Årets festivalutstiller Annika Larsson holder en artist talk 21. januar kl 18:00, dagen før åpningen av festivalutstillingen.

Tromsø Kunstforening har fått ny formidlingsleder

Lita Ellingsen er kunsthistoriker utdannet ved Universitetet i Tromsø. Siden 2004 har hun vært ansatt ved Vestfossen Kunstlaboratorium i Buskerud, der hun har arbeidet med pedagogisk og organisatorisk utvikling av kunsthallen. Nåværende formidlingseleder Monica Grini går over til Universitetet i Tromsø for å jobbe med en doktorgrad i Kunstvitenskap fra og med januar 2010.

Møt kunstneren!

Gå ikke glipp av denne unike muligheten til å møte kunstnerne bak Mørketidsutstillingen 09. Ulrika Pihlström, Jan Hakon Erichsen og Robert Johansson kommer for å holde en kort egenpresentasjon omgitt av egne verk. Lørdag 28. november kl 13:00

Møt kunstneren! Rune Eraker i "billedbad" med Erling Steenstrup

Etter god gammeldags bokbad-oppskrift kan du møte mannen bak utstillingen Drømmen om Europa. Tidligere NRK-journalist Erling Steenstrup intervjuer mannen som har reist verden rundt på sine mange reportasjereiser. Dette skjer på Tromsø Kunstforening 31. oktober kl 14:00.

Vi søker formidlingsleder (100%)

Vår meget dyktige formidlingsleder går til nye utfordringer. Vi søker derfor en ny medarbeider som kan overta hennes oppgaver.

Insomnia 09: Utstilling, workshop, symposium og konserter!

Under Insomnia 09 fylles Tromsø Kunstforening med aktiviteter knyttet til lyd og elektronika. Det blir utstilling med Carl Michael von Hauswolff og Geir Jenssen; workshop med Locomofon; lydworkshop for barn; symposium i samarbeid med Muu; og konserter med blant andre Alexander Rishaug og Marius Watz!

Guidet tur til alle installasjonene i byen under SEAS

Søndag 13. september får publikum anledning til å være med på en guidet tur rundt i alle kunstinstallasjonene i byen. Oppmøte på Tromsø Kunstforening kl 13:00. Gratis!

Velkommen til åpning av SEAS-festivalen i kveld!

Festkvelden starter på Stortorget/Torghuken der vi i samlet tropp går til Kulturhuset for å se forestillingen "Waiting" med den tyrkiske teatergruppa Tiyatro Oyunevi. Deretter blir det ildskulptur på Stortorget/Torghuken før festen fortsetter på Tromsø Kunstforening med live musikk over tre etasjer!
Fri entré!

FALLEN FRUIT - KOLLEKTIV BÆRSYLTING OG ARTIST TALK

Velkommen til kollektiv bærsylting på Tromsø Kunstforening! Når den Los Angeles-baserte kunstnergruppa Fallen Fruit kommer til Tromsø inviterer de på radikal og eksperimentell bærsylting, samt "artist talk". Ta med deg bær/frukt og et rent syltetøyglass og bli med du også!

Tromsø Kunstforening søker administrasjons- og arrangementsmedarbeider (50%)

Tromsø Kunstforening søker en medarbeider som blant annet vil ha ansvar for at daglig drift går på skinner, arrangementer gjennomføres profesjonelt og at flere mennesker setter enda større pris på Tromsø Kunstforening. Utvikling av samarbeid med næringsliv og markedsføring vil være en viktig del av stillingen.

Round Table: Trash Art - Found Objects - an ecological perspective

I forbindelse med åpningen av Norske Kunstforeningers festivalutstilling Recycling the Looking-Glass/Trash art - Found objects inviterer vi til paneldebatt i Tromsø Kunstforening. Tidspunktet er fredag 12. juni kl. 16. 30 - 18.30.
Debatten foregår på engelsk. Åpent for alle!

Kunstakademistudenter presenterer prosjekter

Torsdag 28. og fredag 29. presenterer 2.-årsstudentene ved Kunstakademiet i Tromsø sine prosjekter fra siste år.