hjem/homer

Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm Samarbeid 1993–2018

05.10.2018 - 16.12.2018

Tromsø kunstforening har denne høsten gleden av å vise den første større presentasjonen av Søssa Jørgensen (f. 1968) og Geir Tore Holm (f. 1966). Utstillingen dekker samarbeidsprosjekter fra 1993 frem til i dag.

Gjennom video, foto, tekst, skulpturer og et omfattende formidlingsprogram vil den fokusere på tre større prosjekter, ett for hvert tiår. Galleri m. balkong, et kunstnerdrevet galleri som kunstnerne hadde i deres felles leilighet på 1990-tallet; Sørfinnset skole/ the nord land, som kunstnerne har jobbet med i Gildeskål i Nordland på 00-tallet; og gårdsbruket Øvre Ringstad i Skiptvet i Østfold, hvor kunstnerne har bodd og arbeidet siden 2010.

Som en del av Samarbeid 1993–2018 vil Balkong (tidligere kjent som Galleri m. balkong) åpne tre utstillinger i private hjem i Tromsø i desember, og i november arrangeres «Kystens dag». I forlengelse av utstillingen vil det utgis en publikasjon med nye tekster av seks skribenter.


«Som ledd i TKFs satsning på kunstnere som jobber i skjæringspunktet mellom utstillingsproduksjon og sosialt engasjement, presenterer vi en større oversikt over samarbeidsprosjektene til kunstnerne Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm. Utstillingen vil tydeliggjøre hvordan prosjektene deres ofte er et resultat av «lang varighet». Vi har valgt å fokusere på tre prosjekter, ett for hvert tiår: Galleri m. balkong på 1990-tallet; Sørfinnset skole/ the nord land på 00-tallet og Øvre Ringstad, som kunstnerne selv omtaler som et kunstnersenter. For å tydeliggjøre prosjektenes lange varighet er dokumentasjon blitt en viktig del av utstillingen, både i form av håndlaget plakater, fotografier fra sosiale arrangementer, videoarbeider med tydelige dokumentariske aspekter og objekter. Arkivene fra de forskjellige prosjektene bringer liv i utstillingen på en måte som ikke nødvendigvis er vanlig med mer tradisjonell kunstnerisk praksis.»
– Leif Magne Tangen, Intendant i Tromsø Kunstforening

Til utstillingen har Jørgensen og Holm laget en ny gruppe arbeider som de kaller «dokumentarskulpturer». En av disse kan sees allerede før utstillingsåpningen i Muséparken utenfor TKF, der det er satt opp et naust med en båt. Båten, en Nordlandsbåt av typen færing/kjeks, ble reparert på Sørfinnset i sommer og rodd av kunstnerne derfra til Sørsjéteen i Tromsø nå i august som en del av utstillingsforberedelsene. Prosjektet het «Vi ror til Tromsø». Filmen som kunstnerne har laget fra roturen vil utgjøre en sentral del av en annen dokumentasjonsskulptur. På TKF sin fasade vil det i utstillingsperioden vises en av hengende skulptur for Balkong (som tidligere het Galleri m. balkong). Flere andre dokumentarskulpturer kan oppleves i TKFs lokaler når utstillingen åpner.

Samarbeid forstås av kunstnerne som en åpen utveksling av kunnskap over lengre tid. Samarbeidspartnere er alle som viser interesse og som befinner seg i nærheten (tematisk eller geografisk) av prosjektets interesseområde. I tråd med dette vil det i løpet av utstillingsperioden bli arrangert en «Kystens dag». Arrangementet vil ta utgangspunkt i Sørfinnset skole/ the nord land, med fokus på tema og interesser som er oppstått rundt prosjektet. Videre vil Balkong (som tidligere het Galleri m. balkong) vise tre utstillinger i private hjem her i Tromsø under den siste delen av utstillingsperioden. Denne delen av programmet vil både belyse Balkongs historie og gi den yngre kunstscenen i Tromsø et nytt temporært visningsrom.

Sosialt samvær, lokalmiljø og engasjement står sentralt i samarbeidsprosjektene til Jørgensen og Holm. I tråd med dette vil vi lørdag 17. november arrangere «Kystens dag», som vil fokusere på hva som kan gjøres for å sikre tilgang til og forståelse av kystkultur av i dag og for i morgen.

Samarbeid 1993–2018 er en omfattende utstillingen som vil gi et innblikk i kompleksiteten og dybden i Søssa Jørgensen og Geir Tore Holms samarbeidsprosjekter, som ofte baserer seg på mer utradisjonelle kunstneriske arbeidsformer.