hjem/homer

Aase Texmon Rygh: Evighetens form

08.06.2019 - 13.10.2019

Aase Texmon Rygh

Texmon Rygh kalte sine tre viktigste form-prinsipper for uendelighet, stabilitet og evighet. Fra 1970-tallet skapte hun er rekke skulpturer som uttrykker harmoni og balanse (stabilitet), etterhvert laget hun skulpturer med utgangspunkt i tegnet ∞ (uendelighet). Så var det evighet, hva er det? Hvordan gi det et skulpturelt uttrykk?

Aase Texmon Rygh
Evighetens form

lørdag 8. juni kl. 12.00–17.00.


TKF har gleden av å vise Nasjonalmuseets Aase Texmon Rygh Evighetens form, en vandreutstilling som fokuserer på kunstnerens møbius-skulpturer. Disse kan beskrives som abstrakte evighetsformer i stein, og er å anse som hennes hovedverker. I motsetning til de fleste kunstutstillinger ønskes det her at publikum berører verkene.

«Evigheten har en grense, det har ikke uendeligheten»
(Aase Texmon Rygh)


Texmon Rygh kalte sine tre viktigste form-prinsipper for uendelighet, stabilitet og evighet. Fra 1970-tallet skapte hun er rekke skulpturer som uttrykker harmoni og balanse (stabilitet), etterhvert laget hun skulpturer med utgangspunkt i tegnet ∞ (uendelighet). Så var det evighet, hva er det? Hvordan gi det et skulpturelt uttrykk?

For Texmon Rygh var inspirasjon å hente fra et møbiusbånd; et bånd hvor endene festes sammen etter at det har blitt vridd en halv gang rundt. Dette gir bare én flate, uten begynnelse eller slutt (evighet).

Utstillingen Evighetens form fokuserer like mye på formidling som på visning. Den inneholder tre filmer som omhandler kunstnerens virke, det er en egen seksjon hvor de besøkende kan lage eller tegne møbius-striper. Det vil være omvisninger, samt og workshop for barn.

Likevel er berøring det viktigste formidlingsgrepet. Evighetsskulpturene forstås best gjennom å la hånden følge den fysiske steinen. Slik kan hen oppleve at Texmon Ryghs møbius-skulpturer har ingen begynnelse eller slutt.

Aase Texmon Rygh var opprinnelig fra Langhamn på Dyrøya, født 13. april 1925.

Et minnesord, en siste hilsen fra Nasjonalmuseet, vil bli lest av formidlingsleder Sunniva Nilssen. Minnesordet vil bli etterfulgt av et minutts stillhet for Aase Texmon Rygh, som gikk bort 21. mai i en alder av 94 år.

Fra 19. juni blir det daglige omvisninger på engelsk og norsk. I helgene blir det tilbud om workshop for barn. Mer informasjon kommer snart.