hjem/homer

FORMIDLING TIL SKOLER

Skoleklasser på alle trinn og barnehager er velkomne til gratis omvisninger i våre skiftende utstillinger.

Samtidskunsten har vår tids store og små spørsmål som utgangspunkt. Det er imidlertid ikke selvsagt hvilke virkemidler, temaer, medier eller materialer kunstnere i dag velger.

I vår formidling er kunstverket utgangspunkt for dialog med elevene, vi legger vekt på å styrke elevenes visuelle kompetanse og evne til refleksjon. Sentralt i dialogen står samtidskunstens mulighet til å skape refleksjon omkring den visuelle kulturen barn og unge bruker og påvirkes av til daglig. Vi er opptatt av at kunsten ikke bare er en inngang til estetiske spørsmål, men også til emner som religion, matematikk, politikk, historie, teknologi og etikk.

Vårt mål er at lærere og elever opplever besøket hos oss som en forlengelse av klasserommet. Tromsø Kunstforening er et sted som kan by på andre utfordringer enn en vanlig skoledag. Omvisningene og kunsten man møter her skal bidra med erfaringer man kan ta med seg til andre fag og undervisningssituasjoner.

Vi kan skreddersy opplegg for den enkelte skole. Enten i form av omvisninger eller verksteder knyttet til våre utstillinger. Vår erfaring er at et besøk blir mest vellykket om det er planlagt i god tid. Ta kontakt med vår formidlingsleder for mer informasjon.