hjem/homer

MEDLEMSKAP OG SPONSORAVTALER

Vi har gitt Tromsøs befolkning og tilreisende kunstneriske opplevelser siden 1924!

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG INN I TKF

Helt siden starten har det vært kunstforeningens formål å støtte og formidle samtidskunst. Vi bærer på en lang tradisjon, og våre verdier og vårt fokus er orientert mot den nyskapende og eksperimentelle kunsten. Vi arbeider med internasjonalt etablerte, så vel som nyutdannede kunstnere, og vårt program omfavner både det regionalt forankrede og en internasjonal kunstscene.

Kunstforeningen har en basisfinansiering fra stat, kommune og fylket, men utstillings- og programaktiviteten finansieres i stor utstrekning gjennom prosjektmidler og ekstern finansiering. Som medlem og støttespiller har du gleden av å bidra til vårt arbeid, og din støtte er med på å videreføre driften til en av Norges eldste kunstforeninger.

Les Tromsø Kunstforenings vedtekter her

Klikk her for å lese om historien til TKF 1924–1974 (utdrag fra Tromsø Bys Historie av Nils A. Ytreberg (som også var TKFs første formann når foreningen ble nystiftet i 1924.

MEDLEM


Som medlem får du:
– invitasjon til alle åpninger
– invitasjoner til spesielle medlemsarrangementer
– 10% avslag på kjøp av kunst
– gleden av å støtte en av landets eldste kunstforeninger

Slik blir du medlem:
Send en epost til post@tromsokunstforening.no der du oppgir navn, adresse, epostadresse, mobilnr og type medlemskap du ønsker.
Du vil da få tilsendt en faktura til oppgitte epostadresse.
Etter at du har betalt fakturaen, kan du hente ditt personlige medlemskort hos Tromsø Kunstforening.

BEDRIFTSMEDLEM

Medlemsfordelene for bedriftsmedlemmer er:

- Gratis disponering av vårt galleri til et møte på dagtid per år (kontakt oss for spørsmål om ledige tider og fasiliteter)
- Invitasjoner til alle åpninger
- Invitasjoner til medlemsarrangementer
- 10% avslag på kjøp av kunst fra våre utstillinger
- Synlig støtte til Tromsøs eldste og vakreste kulturinstitusjon

Et bedriftsmedlemskap kommer ikke bare Tromsø Kunstforening til gode. Kunst gir inspirerte ansatte og er et godt velferdstilbud på arbeidsplassen!

SPONSOR

Vi foretrekker å arbeide med sponsorer og samarbeidspartnere som identifiserer seg med vår virksomhet og som ønsker et langvarig samarbeid. En sponsoravtale med Tromsø Kunstforening vil normalt være orientert mot følgende tre områder:
– sponsor for bestemte utstillinger og prosjekter
– sponsor for generell virksomhet
– gratis inngang som gave til våre besøkende

Avhengig av størrelsen på sponsoratet kan vi blant annet tilby følgende til våre samarbeidspartnere:
– bruk av våre lokaler til arrangementer som mottakelser, lanseringer, etc.
– logo- og/eller teksteksponering på nettsider, trykt materiale og nyhetsbrev
– konsulentbistand i forbindelse med kunstnerisk utsmykking og kunstkjøp
– kreative kunstverksteder for ansatte