Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge og fortsatt et sentralt visningssted for samtidskunst i regionen. Vi legger vekt på å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Foreningen eies av våre medlemmer, og enhver kan bli medlem i foreningen.

Tromsø Kunstforening is the oldest art institution in Northern Norway and is still a vital space for contemporary art in the region. Our program includes and combines internationally recognised and less established artists, with special attention to projects that are rooted in the region. We are organised as an association where anyone can become a member and take part in owning the association.

Denne siden er under utvikling

Tromsø Kunstforening
Muségata 2
Tromsø

Bli medlem / Become a member

+47 466 23 586
post@tromsokunstforening.no

mail
Facebook
Instagram

Tromsø Kunstforening mottar driftsstøtte fra

Motforestillinger /

Counterimaginaries

This year’s Festival Exhibition during Tromsø International Film Festival is curated by PRISMS / Mike Sperlinger

Opening January 19 at 6pm

January 20–March 12
Wednesday–Sunday 12–5pm

Ed Atkins
Lene Berg
Kevin B. Lee
Erik Løchen
Tobias Putrih
Maryam Tafakory
James Kienitz Wilkins
Rehana Zaman

The show is based around a classic of Norwegian ‘new wave’ cinema, Erik Løchen’s 'Remonstrance' ('Motforestilling', 1972). Here 'Motforestilling' is presented alongside a series of moving image works by contemporary artists including Ed Atkins, Lene Berg, Kevin B. Lee, Maryam Tafakory, James Kienitz Wilkins and Rehana Zaman, while the whole exhibition has been designed by artist Tobias Putrih.

A satire about a film crew trying to shoot a political film, 'Motforestilling' is unique in that its 5 reels can be shown in any order, meaning there are 120 potential versions of the film. Putrih has been invited to create a unique architecture in which to experience 'Motforestilling', in which the audience must negotiate the film’s different parts and each other.

Løchen wanted his film to unsettle the certainties and conventions of postwar Norwegian life, not only in its themes – the thriller-like narrative touches on terrorism, surveillance, great power politics, NATO etc. – but also in its form. With its fractured narrative open to different interpretations, Motforestilling was ahead of its time in imagining its audience as co-authors.

For the second part of the show Putrih has devised an auditorium of moving parts in which to watch the contemporary works. These very different works share a curious, sceptical interest in how today’s moving images are produced, from the conventions of television interviews to the fate of cinema in the age of social media.

Motforestillinger

Dette årets festivalutstilling under Tromsø Internasjonale Filmfestival er kuratert av PRISMS ved Mike Sperlinger

Åpning 19. Januar kl 18 – 21
20. Januar - 12. Mars
Onsdag - Søndag kl 12 – 17

Ed Atkins
Lene Berg
Kevin B. Lee
Erik Løchen
Tobias Putrih
Maryam Tafakory
James Kienitz Wilkins
Rehana Zaman

Årets festivalutstilling er sentrert rundt den norske nybølgeklassikeren ‘Motforestilling’ av Erik Løchen fra 1972. Denne presenteres ved siden av en rekke filmarbeider av samtidskunstnere, inkludert Ed Atkins, Lene Berg, Kevin B. Lee, Maryam Tafakory, James Kienitz Wilkins og Rehana Zaman, mens hele utstillingen er designet av Tobias Putrih.

‘Motforestilling’ er en satire som handler om et filmcrew som prøver å spille inn en politisk film. Løchen ville at filmen hans skulle utfordre oppfatninger og konvensjoner som ble tatt for gitt i etterkrigstidens Norge. Det thrillerlignende narrativet berører temaer som statlig overvåkning, terrorisme, NATO og en liten nasjons plass i en verden av stormaktskamper. Det mest spesielle ved filmen er at den er utgitt i fem deler som kan vises i hvilken som helst rekkefølge, noe som betyr at den finnes i 120 potensielle versjoner. Målet med dette grepet var å forsøke å riste publikum ut av sine bedøvede seervaner - ‘Motforestilling’ var forut for sin tid i å regne sitt publikum som aktive medskapere. Putrih har spesialdesignet rommene filmene vises i, og skapt en arkitektur hvor publikum i tråd med Løchens ideer spiller en aktiv rolle både i forhold til filmene og hverandre. Filmene i utstillingens andre del deler en nysgjerrig og skeptisk interesse for billedproduksjon i dag, fra tv-intervjuets konvensjoner til kinoens skjebne i sosiale mediers tidsalder.

Upcoming

Materialbanken for Kreative Prosjekter
åpent torsdager og lørdager
12–17 i Kafé Eka
Materialbanken er et kunstnerdrevet initiativ for gratis omsetning og arkivering av materialer til personer eller aktører som brenner inne med et prosjekt som de har lyst til å gjøre. Tilbudet er åpent for alle. Innholdet i materialbanken vil basere seg på donasjoner fra institusjoner og privatpersoner i Tromsø.

19.1–12.3
Filmer fra Høstutstillingen
i samarbeid med Statens utstilling Høstutstillingen og Norske Kunstforeninger

Koftepolitiet
av Egil Pedersen (regissør og manusforfatter)
og Mathis Ståle Mathisen (produsent).

Notes on Dad
av Robert Carter.

Vi går ned med stil og engangsgrill
av Signe Rosenlund-Hauglid, Ylva Gulpinar, Io Sivertsen og Christa Barlinn Korvald.

VIEW
av Odveig Klyve

søker

Tromsø Kunstforening søker

kunstnerisk og daglig leder

Tromsø Kunstforening er Nord-Norges eldste kunstinstitusjon, og har ambisiøse planer både for en større, kommende omstilling og for 100-årsjubileet i 2024. For å lede institusjonen gjennom denne faglige og strategiske utviklingen søker vi nå kunstnerisk og daglig leder.

Stillingen innebærer ansvar for daglig drift og utvikling av virksomheten basert på gjeldende strategiplan. Den byr samtidig på gode muligheter til å forme programmering og gjennomføre egne prosjekter. Den vi søker har solid kunstfaglig bakgrunn, tydelige ambisjoner og gode lederegenskaper. Vi ønsker oss en trygg leder med erfaring fra personalansvar. Det er en fordel om du kan vise til god økonomistyring og gjennomføringsevne i tilsvarende virksomhet.

Tromsø Kunstforening står overfor en omstilling da huset i Muségata 2 etter planen rehabiliteres i nær fremtid. Vi har de siste årene etablert et godt samarbeid med ny huseier, Tromsø kommune. Planene for rehabilitering skal behandles i kommunestyret i løpet av første kvartal 2023.

Programmet for 2023 planlegges med større fokus på uterom og stedsspesifikke prosjekter, da foreningen i perioden vil være nomadisk og i midlertidige lokaler. Vi søker en leder som ser muligheter i, og som motiveres av en slik omstilling. Du vil få ansvaret for å skape et egenartet og utforskende kunstnerisk program og formidle det bredt og inkluderende. Publikumsutvikling er et satsningsområde i nåværende strategi, og du deler denne ambisjonen.

Tromsø Kunstforening har en liten stab med én fulltidsstilling og flere deltidsstillinger, i tillegg til kunstnerisk og daglig leder. Det er også flere frilansere tilknyttet kunstforeningen. Foreningens styre sitter i frivillige verv. Fellesskap er en av foreningens uttalte verdier, og vi søker deg som motiveres av å se medarbeidere og kollegaer lykkes sammen.

Foreningen har en tredelt finansieringsmodell med driftsstøtte fra stat, fylke og kommune. Virksomheten er likevel avhengig av prosjektfinansiering og samarbeid med andre institusjoner i kulturfeltet for å fylle de ambisjoner vi har for å presentere et mangefasettert program. Vårt langsiktige mål er å øke driftstilskudd og bli mindre avhengig av prosjektbasert finansiering. Vår nye leder skal bidra strategisk i det arbeidet.

Kandidater må beherske et skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
I gjeldende strategi står konsepter som fellesskap og samarbeid sentralt, og derfor er etablerte kurator-/lederduoer velkomne til å søke.
Stillingsprosent: 100% (mulighet for utvidelse dersom søkere er to personer)
Stillingen er et åremål på fire år med mulighet for forlengelse med ytterligere fire år.
Tiltredelse etter avtale.
Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 24. januar 2023

Søknad med vedlagt CV og kontaktinformasjon til tre referanser sendes til: post@tromsokunstforening.no. Merk emnefelt i epost ”Søknad kunstnerisk/daglig leder”

TKFs gjeldende strategiplan, vedtekter, årsrapport for 2020 og 2021og en utredning av Tromsø kommune angående Kunstens Hus i Muségata 2 kan leses her.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Styremedlem Hanne Gudrun Gulljord
Tlf: +47 477 58 551
Epost: hannegudrun@billedkunst.no

Styrets nestleder Kristina Junttila
Tlf: +47 414 62 350
Epost: kristina@junttila.com

Styreleder Kolbjørn Engeseth
Tlf: + 47 915 15 757
Epost: kolbjorn@jupiter.no

Om Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening ble etablert i 1924 og har vært drevet kontinuerlig siden. Vi holder til i en vakkert beliggende, nyklassisistisk museumsbygning fra 1896, som tidligere huset Tromsø museum. Totalt disponerer vi ca. 450 m2 gallerier fordelt på to etasjer. I tillegg huser bygningen et atelierfellesskap på loftet og et tidligere kafélokale i kjelleren. Huset var tidligere eid av Stiftelsen Tromsø Kunstsenter, men har siden 2019 vært i Tromsø kommunes eie. Det foreligger planer for bygningsmessig oppgradering av kunstforeningen.

Kunstakademiet i Tromsø og studenthuset Driv er våre nærmeste naboer. Vi er lokalisert i sørbyen, et område av byen som er i sterk utvikling med blant annet nytt Tromsø Museum i Mackkvartalet rett ved siden av Polaria og Framsenteret. Kunstforeningen har etablerte samarbeid med flere festivaler, kulturaktører og institusjoner i Tromsø og regionen.

Kunstforeningen har gjennom mange tiår vært en sentral aktør for samtidskunst i Nord-Norge. Vi har de senere årene jobbet mot å vise færre, men i større grad egenproduserte utstillinger. Ambisjonen er å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Kunstforeningen mottar fast driftsstøtte fra Tromsø kommune og Troms fylkeskommune og fra og med 2014 også over Statsbudsjettet. Vi er i tillegg med i Kultur- og likestillingsdepartementets honorarprøveordning for kunstnere.Virksomheten er utpreget prosjektorientert, og programvirksomheten avhenger av evnen til å hente ekstern finansiering. Kunstforeningen er medlem i nettverkene Kunsthallene i Norge, Norske Kunstforeninger og Virke.*