Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge og fortsatt et sentralt visningssted for samtidskunst i regionen. Vi legger vekt på å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Foreningen eies av våre medlemmer, og enhver kan bli medlem i foreningen.

Tromsø Kunstforening is the oldest art institution in Northern Norway and is still a vital space for contemporary art in the region. Our program includes and combines internationally recognised and less established artists, with special attention to projects that are rooted in the region. We are organised as an association where anyone can become a member and take part in owning the association.

Denne siden er under utvikling

Tromsø Kunstforening
Muségata 2
Tromsø

Bli medlem / Become a member

+47 466 23 586
post@tromsokunstforening.no

mail
Facebook
Instagram

Tromsø Kunstforening mottar driftsstøtte fra

Motforestillinger / Counterimaginaries

This year’s Festival Exhibition
during Tromsø International Film Festival
is curated by PRISMS / Mike Sperlinger

January 19–April 16
Wednesday–Sunday 12–5pm

Ed Atkins
Lene Berg
Kevin B. Lee
Erik Løchen
Tobias Putrih
Maryam Tafakory
James Kienitz Wilkins
Rehana Zaman

The show is based around a classic of Norwegian ‘new wave’ cinema, Erik Løchen’s 'Remonstrance' ('Motforestilling', 1972). Here 'Motforestilling' is presented alongside a series of moving image works by contemporary artists including Ed Atkins, Lene Berg, Kevin B. Lee, Maryam Tafakory, James Kienitz Wilkins and Rehana Zaman, while the whole exhibition has been designed by artist Tobias Putrih.

A satire about a film crew trying to shoot a political film, 'Motforestilling' is unique in that its 5 reels can be shown in any order, meaning there are 120 potential versions of the film. Putrih has been invited to create a unique architecture in which to experience 'Motforestilling', in which the audience must negotiate the film’s different parts and each other.

Løchen wanted his film to unsettle the certainties and conventions of postwar Norwegian life, not only in its themes – the thriller-like narrative touches on terrorism, surveillance, great power politics, NATO etc. – but also in its form. With its fractured narrative open to different interpretations, Motforestilling was ahead of its time in imagining its audience as co-authors.

For the second part of the show Putrih has devised an auditorium of moving parts in which to watch the contemporary works. These very different works share a curious, sceptical interest in how today’s moving images are produced, from the conventions of television interviews to the fate of cinema in the age of social media.

.

Motforestillinger

Dette årets festivalutstilling under Tromsø Internasjonale Filmfestival er kuratert av PRISMS ved Mike Sperlinger

  1. Januar - 16. April
    Onsdag - Søndag kl 12 – 17

Ed Atkins
Lene Berg
Kevin B. Lee
Erik Løchen
Tobias Putrih
Maryam Tafakory
James Kienitz Wilkins
Rehana Zaman

Årets festivalutstilling er sentrert rundt den norske nybølgeklassikeren ‘Motforestilling’ av Erik Løchen fra 1972. Denne presenteres ved siden av en rekke filmarbeider av samtidskunstnere, inkludert Ed Atkins, Lene Berg, Kevin B. Lee, Maryam Tafakory, James Kienitz Wilkins og Rehana Zaman, mens hele utstillingen er designet av Tobias Putrih.

‘Motforestilling’ er en satire som handler om et filmcrew som prøver å spille inn en politisk film. Løchen ville at filmen hans skulle utfordre oppfatninger og konvensjoner som ble tatt for gitt i etterkrigstidens Norge. Det thrillerlignende narrativet berører temaer som statlig overvåkning, terrorisme, NATO og en liten nasjons plass i en verden av stormaktskamper. Det mest spesielle ved filmen er at den er utgitt i fem deler som kan vises i hvilken som helst rekkefølge, noe som betyr at den finnes i 120 potensielle versjoner. Målet med dette grepet var å forsøke å riste publikum ut av sine bedøvede seervaner - ‘Motforestilling’ var forut for sin tid i å regne sitt publikum som aktive medskapere. Putrih har spesialdesignet rommene filmene vises i, og skapt en arkitektur hvor publikum i tråd med Løchens ideer spiller en aktiv rolle både i forhold til filmene og hverandre. Filmene i utstillingens andre del deler en nysgjerrig og skeptisk interesse for billedproduksjon i dag, fra tv-intervjuets konvensjoner til kinoens skjebne i sosiale mediers tidsalder.

annet

Materialbanken for Kreative Prosjekter

åpent torsdager og lørdager
12–17 i Kafé Eka
De samler og distribuerer brukte materialer av forskjellig art, som for eksempel trevirke, leire, fliser, kostymer og teknisk utstyr. Alle materialene er gratis, og tilbudet er åpen for alle, enten du trenger materialer til et kreativt prosjekt eller har brukte materialer liggende som du vil gi et nytt liv. Åpningstidene er hver torsdag og lørdag fra 12:00 til 17:00, i tillegg til andre arrangementer og utstillinger.

Materialbanken for Kreative Prosjekter

Materialbanken for Kreative Prosjekter (MBKP) is an art and dissemination project, by Robert Julian B. Hvistendahl and Amalie Holthen, situated in the basement of TKF. They collect and distribute used materials of various kinds, such as wood, clay, tiles, costumes and technical equipment. All materials are free, and it's open for everyone to use, whether you need materials for a creative project, or have some used materials lying around that you want to give a new purpose. Opening hours are every Thursday and Saturday from 12.00-17.00, in addition to other pop-up events and exhibitions within the evolving MBKP installation.