Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening er den eldste kunstinstitusjonen i Nord-Norge og fortsatt et sentralt visningssted for samtidskunst i regionen. Vi legger vekt på å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region. Foreningen eies av våre medlemmer, og enhver kan bli medlem i foreningen.

Muségata 2
Tromsø

+47 466 23 586
post@tromsokunstforening.no

mail
Facebook
Instagram

I Was Listening to You
BA / MA avgangsutstilling

Vernissage: Fre 13.05 17:00–20:00

Utstilling: 14–29.05.2022
Omvisninger: Hver søndag
Arrangementer & bar: 21. & 28.05

Tromsø Kunstforening og Kunstakademiet i Tromsø er stolte av å presentere I Was Listening to You - bachelor og masterutstillingen til kunstnerne som uteksamineres fra akademiet i vår.

Med studiestart i 2019 og 2020 har årets avgangsstudenter tilbragt mesteparten av sine studieforløp under begrensningene pandemien har medført. En slik læringssituasjon har nødvendiggjort nye tilnærminger til å navigere kreativt og sosialt. I was Listening to You reflekterer vanskeligheter og gleder ved dette - fra å finne frem til samarbeid, fellesskap og vennskap gjennom å lytte til oss selv, hverandre og andre historier, tider og arter, selv under utfordrende omstendigheter.

Ute av isolasjon sprer avgangsverkene til 15 kunstnere seg gjennom hele bygget til Tromsø Kunstforening, fra takbjelker til kjeller, til skap og ut i parken. Vi gratulerer kunstnerne og ønsker dere velkommen til å feire med oss!

Med arbeider av / with works by:

Bachelor
Matias Frøysaa
Hilda Kaniosonyte Ekengren
Vanja Ellen Qvarfordt
Marie Saure
Rurik Sjösten
Bente Valentinsen Dankertsen

Master
Asma Armand
Maija Liisa Björklund
Anna Hester
Phoebe Jaspé
Lin, Pei-Han
Annika Sellik
Hakkyung Son
Øistein Sæthren Dahle
Henrik Sørlid

Tromsø Kunstforening and the Academy of Arts, UiT, are proud to present I Was Listening to You – an exhibition showcasing works by the artists graduating from the Bachelor’s and Master’s class this year.

Beginning in 2019 and 2020, the graduating students have spent almost the entirety of their education under the constraints of the pandemic, and their experiences of learning has necessarily involved rethinking and finding new ways to communicate with each other, and how to navigate creativity in confinement. I Was Listening to You speaks to the thornyness and the joy of this; of discovering collaboration, community and comradeship through listening to ourselves, each other and other stories, times and species, even in challenging circumstances.

Out of containment, the works of 15 artists unfurl across the whole building, from rafters to cellar to cupboard and out into the park. We congratulate the artists, and welcome you to celebrate with us!

søker

Kunstnerisk og daglig leder

Vil du/dere lede arbeidet med programmering og videreutvikling av Nord-Norges eldste kunstinstitusjon?

Tromsø Kunstforening søker kunstnerisk og daglig leder.

Åremålet til nåværende leder avsluttes 1. juni 2022 og Tromsø Kunstforening søker hans etterfølger. Lederen har det kunstneriske og administrative ansvaret i kunstforeningen og rapporterer til styret. Stillingen innebærer ansvar for daglig drift og utvikling av virksomheten, den byr samtidig på gode muligheter til å forme og gjennomføre egne prosjekter. Den/de vi søker har solid kunstfaglig bakgrunn, gode lederegenskaper og erfaring fra stilling med personal- og økonomiansvar i tilsvarende virksomhet.

Kunstforeningen er inne i en endringsprosess knyttet til utvikling av prosjektet “Kunstens hus” og vi jobber frem mot foreningens 100 årsjubileum i 2024. Her er Tromsø kommune som huseier nærmeste samarbeidspartner. Programmering av jubileumsåret vil være en av flere viktige oppgaver ny leder skal arbeide med, og jubileet står sentralt i gjeldende strategiplan. Bygget skal etter planen rehabiliteres i 2023. Programmet for dette året planlegges derfor med større fokus på uterom og stedsspesifikke prosjekter, da foreningen midlertidig flytter ut.

Kunstforeningen har en tredelt finansieringsmodell med driftsstøtte fra stat, kommune og fylke. Virksomheten er likevel avhengig av prosjektfinansiering og samarbeid med andre institusjoner i kulturfeltet for å nå våre mål og fylle de ambisjoner vi har for å presentere et mangefasettert innhold. Vår nye leder/e må være i stand til å bygge videre på dette grunnlaget.

Tromsø Kunstforening legger like stor vekt på et egenartet og utforskende kunstnerisk program som på det å være åpen og inkluderende overfor et bredt publikum. Publikumsutvikling er et satsningsområde i nåværende strategi. Interesse og evne til å formidle og skape dialog innenfor og utenfor kunstfeltet og ulike fagfelt er en viktig egenskaper for stillingen.

Til stillingen ligger personalansvar for en liten stab og en rekke frilansere tilknyttet kunstforeningen. Foreningens styre sitter i frivillige verv. Den/de som søker må være forberedt på å håndtere allsidige oppgaver.

I lys av endringsprosessen organisasjonen er i gang med åpner vi for alternative søknader som tenker nytt omkring lederrollen i en organisasjon som vår. I gjeldende strategi står konsepter som fellesskap og samarbeid sentralt, og dersom man er en etablert kurator/leder duo som er interessert i å søke stillingen i fellesskap er man velkommen til det.

Kandidater må beherske et skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen er et åremål på fire år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 1. juni eller etter avtale.

Stillingsprosent: 100% (mulighet for utvidelse dersom søkere er to personer)
Lønn etter avtale
Opplys om eventuell oppsigelsestid i nåværende stilling/er.


Søknadsfrist
15. mars 2022

→ Søknad med vedlagt CV og kontaktinformasjon til tre referanser sendes til:

post@tromsokunstforening.no

→ Merk emnefelt i epost
”Søknad kunstnerisk/daglig leder”


Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Styreleder Kolbjørn Engeseth 
+47 915 15 757
kolbjorn@jupiter.no

Styrets nestleder Camilla Fagerli
+47 467 55 470
camillafagerli@gmail.com

Styremedlem Hanne Gudrun Gulljord
+47 477 58 551
hannegudrun@billedkunst.no


Om Tromsø Kunstforening

Tromsø Kunstforening ble etablert i 1924 og har vært drevet kontinuerlig siden da. Vi holder til i en vakkert beliggende, nyklassisistisk museumsbygning fra 1896, som tidligere huset Tromsø museum. Totalt disponerer vi ca. 450 m2 gallerier fordelt på to etasjer. I tillegg huser bygningen et atelierfellesskap på loftet og et tidligere kafélokale i kjelleren. Huset var tidligere eid av Stiftelsen Tromsø Kunstsenter, men eies siden 2019 av Tromsø kommune. Det foreligger planer for bygningsmessig oppgradering av kunstforeningen.

Kunstakademiet i Tromsø og studenthuset Driv er våre nærmeste naboer. Vi er lokalisert i sørbyen, et område av byen som er i sterk utvikling med blant annet nytt Tromsø Museum i Mackkvartalet rett ved siden av Polaria og Framsenteret. Kunstforeningen har etablert samarbeid med flere festivaler, kulturaktører og institusjoner i Tromsø og regionen.

Kunstforeningen har gjennom mange tiår vært en sentral aktør for samtidskunst i Nord-Norge. Vi har de senere årene jobbet mot å vise færre, men i større grad egenproduserte utstillinger. Ambisjonen er å presentere et program som omfatter og kombinerer internasjonalt etablerte kunstnere, yngre kunstnere og utstillinger med en forankring spesielt i vår egen region.

Kunstforeningen mottar fast driftsstøtte fra Tromsø kommune og Troms fylkeskommune og fra og med 2014 også over Statsbudsjettet. Vi er i tillegg med i Kultur- og likestillingsdepartementets honorarprøveordning for kunstnere. Virksomheten er utpreget prosjektorientert, og programvirksomheten avhenger av evnen til å hente ekstern finansiering. Kunstforeningen er medlem i nettverkene Kunsthallene i Norge, Norske Kunstforeninger og Virke.


links
tkf_2020_arsberetning.pdf
tkf_strategiplan-2021-2024.pdf
utredning-tromso-kommune-kunstens-hus-anbefalinger-guppe.pdf
vedtekter_tkf.pdf