05.05.2024 14:00-15:00

Omvisning i 'Ned i myra: Dvale'

Bli med på omvisning i utstillinga 'Ned i myra: Dvale' med kurator Karolin Tampere.

'Ned i myra: Dvale' er en utstilling og et sted for å dele kunnskap og lære om myrområder rundt i verden og deres behov for vår beskyttelse og omsorg. 'Dvale' er det første av tre kapitler i prosjektet 'Down in the Bog: Thinking with Peatlands', et mangefasettert utstillingsprosjekt i prosess komponert av Karolin Tampere. De utstilte arbeidene søker sammen med et live og diskursivt program å gi poetisk, fantasifull og drømmeaktig næring til de mer robuste lagene i vår bevissthet, kunnskap og omsorg. Sammen inviteres vi til å lære av myras økosystem.

Med arbeider av Ingrid Bjørnaali, Fabian Lanzmaier & Maria Simmons, Ensayos, Geir Tore Holm, Søssa Jørgensen, Concordia Klar, Enn Kärmas & Villu Järmut, Kristina Norman, Randi Nygård og Laura Põld i tillegg til et diskursivt program med en rekke myrarbeidere fra kunst- og forskningsmiljøer; Piret Pungas Kohv fra Estonian Nature Fund, Magni Olsen Kyrkjeeide fra NTNU; og live konserter med Elina Waage Mikalsen og Eva Väljaots.

'Down in the Bog - Thinking with Peatlands' er drevet av et ønske om å skape krysspollinerende møter mellom kunst, miljøspørsmål og offentligheten. Utstillingsprosjektet legger vekt på kroppsforankrende bevisstgjøring for å rette oppmerksomhet mot behovet for økt omsorg for myrområder lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Myra vil her både praktisk og konseptuelt fungere som kart og kompass for å undersøke historiske, kulturelle og pågående endringer i naturen og miljøet rundt oss i Nord-Norge, Sápmi, Estland og flere steder i verden.

'Down in the Bog - Thinking with Peatlands' vil fortsette med sitt andre kapittel 'Sporulation' som presenteres hos EKKM (Estonian Contemporary Art Museum) i Tallinn fra 14.6 - 1.9.2024, for siden å vende tilbake til Tromsø med det tredje og dypeste laget. Det tre dagers symposiet 'Thinking with Peatlands' kurateres i samarbeid med Camilla Fagerli og vil informeres av og komponeres i dialog med de to forestående kapitlene. Noter datoen: 27.-29. September 2024, og følg med for mer informasjon!

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd

Hvor?

Mellomvegen 82, Tromsø

Billetter?

Gratis inngang

Denne nettsiden bruker en cookie for å lagre språk-innstillingene dine.