02.05.2024 17:00-18:30

(in Norwegian) Hva er torvmose?

Torvmoseekspert Magni Olsen Kyrkjeeide presenterer torvmosen, en hovedingrediens i norske myrer. Eventet skjer digitalt og i forbindelse med utstillingen "Ned i Myra: Dvale".

Møtelenke: https://us06web.zoom.us/j/84195245180?pwd=zxR0NVHoq6PRVZXbQmMf9G6Ri3DZtV.1

I dette digitale foredraget skal Magni snakke om torvmoser, som er en viktig hovedingrediens i norske myrer og Norge er landet i Europa med største mangfold av arter. Torvmoser har helt spesielle egenskaper som gjør at kan påvirke sitt eget miljø og gjennom det levere naturgoder til oss, som karbonbinding. Torvmoser og myr er fortsatt trua av ødeleggelse i Norge, og dersom de blir påvirket, mister myra sin funksjon som karbonfanger.

Vi synes det er stas å få være vertskap for Magni, forskeren på torvmose som også nylig har gitt navn til et spesielt funn, det er nemlig en mose i USA som har fått hennes navn: «Sphagnum magniae»! Nysjerrig? Les mer her

Magni Olsen Kyrkjeeide forsker på torvmoser. Hennes utdannelse er fra biosystematikk, med studier på biogeografiske mønster, slektskap og artsdannelse hos torvmoser, ved NTNU Vitenskapsmuseet. Hun har jobbet ved Norsk institutt for naturforskning siden 2015 med mer anvendt forskning. Der har torvmosene ført henne ut på myra for å overvåke blant annet hvordan det går med restaurerte myrer. Torvmoser står også for et av de største karbonlagrene på land, og Magni har vært med å lage en kalkulator som beregner karbonmengde i myrer.

Where?

https://us06web.zoom.us/j/84195245180?pwd=zxR0NVHoq6PRVZXbQmMf9G6Ri3DZtV.1

Tickets?

Free, online event

This website uses a cookie to store your language preferences. By visiting this website you agree to the use of this cookie.